Vana kirjakeele korpus
Vana kirjakeele uurimisrühm » Vana kirjakeele korpus

NB! Uus vana kirjakeele korpus asub aadressil vakk.ut.ee
Siinseid materjale enam ei täiendata ning korpuse otsimootorit ei hooldata.

» Päring (lemma, sõnaliigi vm märgenduse järgi)
» Päring
» Veebis lugemiseks (vana veeb)
» 19. saj tekstid

Avalikult kasutatavas korpuses on 1 550 802 sõnet (sh ka saksakeelne paralleeltekst Stahli, Rossihniuse ja Blume teostes). Korpuse uuendamine on kavas 2017. aastal. Siis jõuavad veebi ka Heinrich Stahli ja Christoph Blume terviktekstid!
Kui sõnede arvu pole märgitud, pole tekst (veel) veebis, st sellest tekstist ei saa pärida.

Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK.
Allikatele viidates soovitame kasutada lühendatud kuju: VAKK, AUTORI PEREKONNANIMI, AASTAARV, LEHEKÜLJE NUMBER. Näiteks: (VAKK, Stahl 1641, 256). Autori nimi, aastaarv ja lehekülje number kuvatakse päringute väljundis iga rea alguses, lehekülje number on kas lühendi lk või allkriipsu järel.

Aasta Tekst Murre Liik* Sõnesid Märksõnaga sõnesid
1224–1227 Henriku Liivimaa kroonika eP I 615 26
umbes 1490 Eestikeelsed sõnad J. Contractuse raamatu "Sermones..." viimasel lehel eP I 5 5
umbes 1510 Eestikeelsed märkmed Pariisi Wilhelmi postillas eP 9 9
1524–32 Kullamaa käsikiri eP V 169 163
1535–49 Juramentu der Vndudeschen eP T 46 43
1534 v 35 Kiri moder'ile eP T 160 160
1535 Wanradti-Koelli katekismus eP V 959 931
16. saj keskpaik Katkend Liivimaa talurahva õigusest eP T 117 116
16. saj II pool Talupoja vanne eP T 39 34
1560ndad Juramentum der Vndudeschen eP T 37 31
1583 Friedrich Dukeri sissekanne Daniel Hermanni albumis eP 8 4
1585–90 Johannes Ambrosius Völckeri tekst eL V 425 418
1587 Lorenz Beckeri kirjapandud vanasõnad eP 13 13
1587–95 Laurentius Boieruse tekst eL V 240 239
1589 Tunnistus Sigismund Awerbachile eL T 252 250
umbes 1600 Kohtuvanne eP T 49 49
1600–1608 Georg Mülleri jutlused eP V 121 309 99 444
17. saj I pool Turu käsikiri eP V 3515 3349
1622 "Agenda Parva" eL V 2385 483
1632 Joachim Rossihnius, "Catechismus Herrn D. MARTINI LUTHERI" eL V 19 456 9577
1632 Joachim Rossihnius, "Evangelia und Episteln" eL V 43 451 42 044
1632 Heinrich Stahl, "Hand- vnd Haußbuch" I osa eP V 16 466  
1637 Heinrich Stahl, "Hand- vnd Haußbuch" II osa eP V 68 003  
1638 Heinrich Stahl, "Hand- vnd Haußbuch" III osa eP V 79 179  
1638 Heinrich Stahl, "Hand- vnd Haußbuch" IV osa eP V 67 923 31 387
1641 Heinrich Stahl, "Leyen Spiegel" I osa eP V 313 439  
1649 Heinrich Stahl, "Leyen Spiegel" II osa eP V 107 982 53 574
1662 Christoph Blume, "Das Kleine Corpus Doctrinæ" eP V 37 185  
1666 Christoph Blume, "Geistliche Wochen-Arbeit" eP V    
1667 Christoph Blume "Geistliche Seelen Ergötzung" eP V  
1667 Christoph Blume "Geistliche Hohe Fäst-Tahgs Freude" eP V 12 576  
1686 "Wastne Testament" eL V    
1697 "Meye Koige armolisemba Kunninga Soddasäduset" eP T    
1715 "Meie Jssanda Jesusse Kristusse Uus Testament"
(Mt, Lk, Jh, Rm, Ga, Ef, Fi, Kl, 1 Te, 2 Te, 1Tm, Ti, Tt, Fm, He, Jk, 1Pt, 2Pt, Ju, Ilm; Lutheri õpetus)
eP V 118 545  
1732 A. Thor Helle "Anweisung..." (10 dialoogi) eP I 11 809  
1739 "Piibli Ramat"
(katkendid: VT lk 58–77, 138–157, 227–246, 286-305, 453-472, 629-648, 669–688, 726–745, 870–889, 934–853; UT lk 3–23, 197–215, 267-286)
eP V 159 256  
1740 "Wiis head jutto" eP V 14 028  
1764 "Önsa Lutterusse Katekismus" eL V 21 995  
1766–1767 A.W. Hupel "Lühhike öppetus" eP A 35 757  
1771 A.W. Hupel "Arsti ramat" eP T 23 855  
1776 J. Chr. Quandt "Kolm kaunist Waggause Eenkojut" eL V 21 741  
1779 J.B. Sczibalsky "Juttusse-Ramat" eL V    
1779 J. Chr. Paucker, A. H. Lücke, D. G. Glanström, T. Sabler jpt. "Jutlusse Ramat" eP V    
1781 J. Lithander "Köki ja Kokka Ramat" eP T 162 608  
1782 R.W. Willmann "Juttud ja Teggud" eP I,T 38 501  
1782 F.G. Arwelius "Üks Kaunis Jutto ja Öppetusse..." eP I 23 962  
1787 sama II osa eP I    
1790 N.V. Hagemeister "Lühhikenne öppetus maa-rahwale" eP T 2007  
1792 A. Raudiall "Ütte wanna Jesusse Teenre ..." eL V 7848  
1793 G.G. Marpurg "Kristlik Oppetusse-Ramat" eL V    
1796 F.D. Lenz "Aija-Kalender" eL T 12 878  
1799 G.G. Marpurg "Ma-rahwa Laste-kaswatamissest" eL T    

V – vaimulik
I – ilukirjandus
T – tarbekirjandus
A – ajakirjandus